VERDERE INFO

Op deze pagina vind je nog verdere belangrijke informatie omtrent het project ‘Wonen onder de toren’:

✔ Diverse materialen van de kerk worden hergebruikt
Er worden diverse materialen hergebruikt en verschillende elementen herplaatst, zodat de sfeer en het karakter van het kerkgebouw  
behouden blijft. Denk bijvoorbeeld aan glas-in-lood ramen en kaarsenhouders.

Iedere woning ontvangt een traditionele kerkbank. Ook wordt de hoofdingang voorzien van een kerkbank. 

En zo zijn er nog veel meer plannen: het hout van meerdere knielbanken gebruiken voor een nieuwe binnengevel en het aanwezige hardsteen gebruiken voor dorpels, vensterbanken en vloertegels.


Er wordt ruimte voor rust en bezinning gecreëerd 
Naast de realisatie van de diverse woningen, wordt er een openbare ruimte gecreëerd ten behoeve van rust en bezinning voor zowel bewoners als bezoekers. Dit wordt onder de kerktoren gerealiseerd; een aparte ruimte met een eigen entree.